Влада усвојила извјештај о реализацији Акта Европске уније за МСП

Влада Републике Српске усвојила је извјештај о реализацији Акта Европске уније /ЕУ/ за мала и средња предузећа у Републици Српској. Извјештај представља дио извјештаја за БиХ и саставни дио Индекса политике малих и средњих предузећа – финалног извјештаја за земље западног Балкана, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе с јавношћу.
Индекс политике малих и средњих предузећа је алат помоћу којег се прати и оцјењује напредак у политикама које подржавају мала и средња предузећа, те процјењује усклађивање тих политика према добрим праксама ЕУ.
Индекс је заснован на 10 принципа акта ЕУ о малим и средњим предузећима, међу којима су предузетничко учење и женско предузетништво, стечај и друга прилика, институционални и регулаторни оквир за израду политика малих и средњих предузећа, као и радно окружење за мала и средња предузећа.
Међу принципима ЕУ су и услуге подршке за мала и средња предузећа и стартап компаније, јавне набавке, приступ финансирању, стандарди и технички прописи, вјештине малих и средњих предузећа, иновације, мала и средња предузећа у зеленој економији, те интернационализација малих и средњих предузећа.
„Статистички показатељи малих и средњих предузећа указују да су микропредузећа и даље доминанатна у привреди Републике Српске, да је број запослених највећи у великим предузећима и да структура малих и средњих предузећа по дјелатностима указује да највећи број њих послује у областима трговине и производње“, наведено је у саопштењу.
У саопштењу се додаје да Влада подржава даље активности на стварању повољног пословног окружења за мала предузећа у Републици Српској у складу са ЕУ Актом за мала и средња предузећа.
У складу с тим, Влада задужује сва министарства да, у оквиру своје ресорне надлежности, прате даље остварење ЕУ Акта за мала и средња предузећа, као и да предузимају потребне мјере и активности ради напретка и реализације циљева прописаних овим актом.
Влада је на данашњој сједници усвојила и Приједлог Акционог плана за реализацију Стратегије развоја трговине Републике Српске до 2022. године и задужила Министарство трговине и туризма да годишње извјештава Владу о његовој реализацији.
Акциони план је пратећи дио Стратегије и њиме се дефинишу мјере и активности, институције које су одговорне за спровођење тих мјера и активности, те рокови у којима се требају провести наведене мјере, а све с циљем примјене Стратегије.
Она предвиђа стварање ефикасног институционалног и законодавног оквира за развој трговине Српске, унапређење и стимулисање конкурентности домаћих привредних друштава и њихових производа, равномјеран регионални развој трговине, заступљеност трговинске мреже и унапређење заштите потрошача.

Извор: СРНА