Влада РС прихватила Стратегију развоја МСП и предузетништва

Влада Републике Српске прихватила је Сатратегију развоја малих и средњих предузећа и предузетништва у Републици Српској за период 2011-2013. година. Овај документ биће достављен Народној скупштини Републике Српске на разматрање.

Сатратегија развоја малих и средњих предузећа и предузетништва у Републици Српској за период 2011-2013. година, усклађена је са Повељом Европске уније за мала предузећа и Актом о малом бизнису. У наведеном документу Европска унија се опредијелила да креира најповољнији амбијент и помаже мала предузећа како би она постала главни носилац раста и развоја привреде у земљама чланицама.