Влада прихватила Приједлог Стратегије развоја МСП 2011.-2013.

Влада је јуче прихватила Приједлог стратегије развоја малих и средњих предузећа и предузетништва у РС за период 2011 – 2013. година, која је усклађена са Европском Повељом за мала предузећа и ЕУ Актом о малим и средњим предузећима.

Стратешки циљеви и програми предвиђени овом Стратегијом су комплетирана и функционална институционална развојна инфраструктура за мала и средња предузећа, суштински унапријеђена конкурентност, иновативност и међусобна повезаност малих и средњих предузећа, промовисање предузетништва као интегралног дијела привредног система и инструмента социјалне укључености, те значајан напредак у стварању подстицајног пословног окружења.