Више знања за бољу припрему и провођење развојних пројеката

Нови циклус обука у области припреме и провођења развојних пројеката, који организује Развојна агенција Републике Српске, одржан је од 24. до 27. маја 2021. у општини Оштра Лука. Ријеч је семинару „Инструменти за идентификацију, припрему и провођење развојних пројеката“ чији је циљ да едукује запослене у јединицама локалне самоуправе и локалним развојним агенцијама, институцијама, јавним предузећима и невладиним организацијама да, самостално или у пројектном тиму, припремају и проводе развојне пројекте према фонддовима ЕУ и другим донаторима. Семинар је организован у сарадњи са Општином Оштра Лука, а успјешно га је завршило 11 полазника са подручја општина Оштра Лука и Козарска Дубица.

У складу са исказаним интересовањем, Развојна агенција Републике Српске до краја године планира организацију истог семинара и на још десетак локација у Српској.