Бања Лука: Јавни позив за субвенције за запошљавање и самозапошљавање

Град Бања Лука расписао је данас јавни позив за додјелу субвенција за запошљавање нових радника и самозапошљавање у производним, занатским и услужним дјелатностима у 2013. години, за шта је у градском буџету обезбијеђено 760.000КМ. Од овог износа, за ново запошљавање је предвиђено 500.000КМ, а за самозапошљавање 260.000КМ. 
Субвенције за ново запошљавање додјељују се послодавцу који запошљава лице које је најмање шест мјесеци било на евиденцији бањолучког бироа Завода за запошљавање РС и са којим је закључио уговор у трајању од најмање 24 мјесеца од дана добијања субвенције.
Субвенције за самозапошљавање намијењене су незапосленим особама старости до 40 година која су најмање шест мјесеци пријављена на евиденцији Завода. Субвенције се додјељују за започињање властитог посла (привредно друштво или самостални предузетник), уз услов да дјелатност наставе обављати најмање 24 мјесеца од дана регистрације.
Захтјеви са потребном документацијом достављају се поштом или лично Административној служби Града Бања Лука, Трг српских владара бр.1, са назнаком „Пријава на Јавни позив за додјелу субвенција за запошљавање нових радника и самозапошљавање у производним, занатским и услужним дјелатностима у 2013. години“. Рок за подношење пријава је 11.октобар 2013. године.