У функцији регистар подстицаја

Административни портал Регистра подстицаја за регистроване институције је пуштен у функцију и доступан на интернет адреси регистра подстицаја у Републици Српској, а његов садржај се континуирано пуни подацима из републичких институција и јединица локалне самоуправе. 

Ријеч је о јединственој електронској бази о средствима за подстицаје привреди Републике Српске који се додјељују како на републичком тако и на локалном нивоу. Циљ успостављања Регистра је био да се обезбиједи јасан и свеобухватан преглед планираних, одобрених и реализованих средстава за подстицаје привреди.

На овај начин ће се осигурати боља координација и размјена информација између институција које додјељују подстицаје, транспарентнији увид у одобрена и додијељена средства за подстицаје, а база ће се користити не само за потребе институција Републике Српске, већ и за информисање крајњих корисника и свих заинтересованих страна.

Регистар подстицаја доступан је на адреси https://regpodsticaja.vladars.net и то у виду два портала, први као јавни портал Регистра подстицаја, који је доступан свима и који садржи информације о Регистру подстицаја, актуелним јавним позивима и доступним подстицајима који стоје на располагању заинтересованим корисницима. Други, административни портал Регистра подстицаја је доступан искључиво за регистроване кориснике, односно овлаштене особе на нивоу институција.

Након што у потпуности буде завршен унос података у електронску базу, Регистар подстицаја ће омогућити јавни увид о додијељеним средствима за подстицаје. У складу са Законом о подстицајима у привреди Републике Српске, Министарство привреде и предузетништва има улогу администратора Регистра подстицаја.

На иницијативу Министарства привреде и предузетништва, израду софтвера је подржала Америчка агенција за међународни развој (УСАИД) те обезбиједила донаторска средства у износу од 329 хиљада КМ.

Успостављање Регистра подстицаја Републике Српске, који се додјељују привреди, предвиђено је Меморандумом о заједничким политикама за период 2018-2020. године, који је потписан између Владе Републике Српске и Уније удружења послодаваца Републике Српске 10. децембра 2017. године, као и Програмом економских реформи Републике Српске за период 2019-2021. године.

Извор: Влада РС