Презентован Гарантни програм подршке привреди

​Као наставак одговора на економске поремећаје изазване пандемијом ЦОВИД-19 Влада Републике Српске и  Министарство финансија су припремили сет средњорочних мјера у циљу подршке бржем опоравку привреде и ублажавању  штетних посљедица пандемије. 
Тим поводом, министар финансија Зора Видовић данас је одржала састанак са представницима банака и микрокредитних организација на којем је детаљно представљена мјера „Гарантни програм подршке привреди за ублажавање посљедица пандемије болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2“.
Циљ Гарантног програма је олакшавање приступа финансијским средствима за микро, мала и средња предузећа, издавањем гаранције за обезбјеђење потраживања по кредиту одобреном од Гаранције Гарантног програма су портфолио гаранције, тј. скуп појединачних гаранција за кредите из портфолија, и представљају безусловну гаранцију Републике Српске, коју у њено име и за њен  рачун издаје Гарантни фонд Републике Српске.
Гарантни програм је припремљен по угледу на најбољу међународну праксу, поштујући правила струке, те узимајући у обзир фискални капацитет Републике Српске.

Извор: Влада РС