Преднацрт Закона о друштвеном предузетништву РС

У складу са тачком 4. Смјерница за поступање републичких органа управе о учешћу јавности и консултацијама у изради закона („Службени гласник Републике Српске“, бр. 123/08 и 73/12), Министарство индустрије, енергетике и рударства, у циљу обављања јавних консултација, ПОЗИВА сва заинтересована лица и субјекте да доставе своје коментаре, приједлоге и сугестије на ПРЕДНАЦРТ ЗАКОН О ДРУШТВЕНОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ.

Коментаре и сугестије можете доставити на адресу: Министарство индустрије, енергетике и рударства, Трг Републике Српске бр.1, 78000 Бања Лука, или путем електронске поште на адресу  s.savicic@mier.vladars.net  до 22.05.2018. године

Текст Закона о друштвеном предузетништву Републике Српске израз је опредијељености Владе Републике Српске, али и свих заинтересованих актера, прије свега партнерских НВО, те садашњих и будућих друштвених предузетника и предузетница да унаприједимо правно окружење којим се подстиче и развија ова важна грана економије будућности.