Обука за тржиште рада

Са циљем јачања капацитета средњих стручних школа, а у оквиру реализације пројекта  „Развој, мултиплицирање и умрежавање за заједнички образовни модел образовања одраслих за производњу намјештаја и архитектуру“, потписан је споразум о сарадњи између Грађевинске школе Бања Лука и Установе за стручно образовање одраслих WМТА, партнера на пројекту. За подручје града Бање Луке партнер у релаизацији пројекта је и Градска развојна агенција Бања Лука.

– Током споровођења пројекта, пет професора школе ће имати прилику да похађају бесплатну обуку на новом софтверу за пројектовање. Школа ће као донацију добити софтвер и пројектор који ће моћи користити у редовној настави и за спровођење обука других кандидата за тржиште рада. Исто тако, 50 ученика и других кандидата ће бити обучено за рад на поменутом софтверу. Сви обучени кандидати ће имати прилику да буду дио тима за пројектовање према потребама тржишта, а посебно иностраног тржишта одакле већ долазе бројне наруџбе за послове пројектовања – кажу у Градској развојној агенцији.

Пројекат „Развој, мултиплицирање и умрежавање за заједнички образовни модел образовања одраслих за производњу намјештаја и архитектуру“ је финансиран у оквиру програма „Прилика Плус“ који проводи Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа а финансира Влада Швајцарске.

Такође, у оквиру активности подршке средњим школама и јачања капацитета средњих школа и факултета за спровођење практичне наставе и оспособљавања потребног кадра према потребама тржишта рада, и на захтјев Актива директора средњих школа, Градска развојна агенција Бања Лука ће организовати обуку за пројектне тимове средњих школа на тему „Припрема пројеката у складу са ЕУ методологијом“. Циљ је ефикасније припремање пројеката и изналажења додатних извора финансирања за развој капацитета средњих школа.

Извор: Град Бања Лука