Акцелератор показао одрживост

Развојна агенција Републике Српске представила је на јуче одржаној конференцији Транснационална сарадња у Босни и Херцеговини под лупом“ у Сарајеву резултате пројекта Акцелератор чији је циљ био подршка иновативним почетницима у послу у дунавској регији. Пројекат је суфинансиран од стране Европске уније кроз Interreg Дунавски транснационални програм, из средстава ERDF и IPA фондова, а у њему је учествовало 15 партнера из  9 земаља. Реализован је у периоду од јануара 2017. до јула 2019. године.

Искуства из пројекта Развојна агенција Републике Српске искористила је за креирање сопственог програма континуиране подршке иновативним почетницима у послу и до сада је реализовала укупно 10 програма у којима је учествовало више од 120 предузетника. Тиме је овај модел подршке, развијен у оквиру међународног пројекта, показао одрживост и потенцијал за развој.

На конференцији су, иначе, представљени резултати три програма транснационалне сарадње (Interreg ADRION, Interreg MED, Interreg DANUBE) за период 2014-2020. као и могућности које програми нуде за финансијски период 2021-2027. У програмском периоду 2014-2020. у оквиру програма транснационалне сарадње финансирано је 119 пројеката у Републици Српској/БиХ чија је укупна вриједност 13,75 милиона евра.

У новом финансијском периоду 2021-2027. Република Српске/БиХ наставља учешће у три програма транснационалне сарадње (ADRION, Euro-MED, DUNAV). Приоритети ових програма су паметнија, зеленија, повезанија и социјална Европа и подршка управљању регија које покривају.