Водич за HORIZON 2020Могућности за мала и средња предузећа у оквиру Хоризон 2020

Мала и средња предузећа су позвана да учествују у новом ЕУ програму Хоризон 2020.
Сви отворени позиви се могу наћи на сљедећем линку:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

Предлаже се да у оквиру области „Industrial Leadership“ обиљежите поље „Access to Risk Finance“ и „Innovation in SME“ како би добили преглед отворених позива за пројекте који се тичу малих и средњих предузећа.
Кликом на поједине позиве, добићете све информације који се тичу тог конкретног позива: опис позива, укупан буџет, рокови, комплетну пројектну документацију,итд.

Области које се односе на мала и средња предузећа су:

1. МСП Инструмент (СМЕ Инструмент)
МСП Инструмент је отворен за појединачно или групу високо иновативних предузећа, са медјународним амбицијама, спремних да своју иновативну бизнис идеју високо позиционирају на тржиште. Овај инструмент подразумијева комплетну бизнис иновативну подршку – од писања концепта бизнис идеје (фаза I) преко реализаиције и демострације бизнис плана (фаза II) до комерцијализације (фаза III). Апликанти ће моћи да траже бизнис иновативну помоћ током трајања пројекта.

· Фаза I (потврда концепта): истражите научну или техничку изводљивост и комерцијални потенцијал ваше идеје у циљу развоја иновативног пројекта, уз помоћ 50.000 € гранта, као и додатне подршке у случају позитивног исхода.

· Фаза II (развој & демострација): развијте даље вашу бизнис идеју у спреман производ, услугу или процес за тржиште, уз подршку од 500.000 до 2.5 милиона еура.

 · Фаза III (комерцијализација): искористите шансу додатне ЕУ подршке како би се
позиционирали на тржишту успјешно (без гранта).2. Пројекти сарадње (МСП + партнери)
Сарађујте са најмање 2 међународна партнера из различитих ЕУ земаља (најмање 3 партнера укупно) и тражите ЕУ подршку.

3. Приступ финансирању задуживањем и власничким капиталом
Сазнајте како ЕУ може подржати приступ финансијама вашем предузећу за даљи
развој.

4. Савјетодавна подршка МСП
Постоје двије мреже које вам могу пружити информације и савјете:
Европска мрежа предузетништва - Enterprise Europe Network (ЕЕN)
Било да вам требају информације о ЕУ легислативи, помоћ у тражењу пословног
партнера, информацијама и приступу финансијама, онда је Enterprise Europe Network право мјесто за вас.
Националне контакт особе - National Contact Points (NCP)
Националне контакт особе ће пружати информације и упутства МСП који желе да
учествују у ЕУ истраживању, и који су у стању да пруже подршку на језику апликанта.
H2020 online припучник
На овом линку можете наћи инструкције од фазе припреме пројекта до извјештавања.

IPR (MSP ugao)
Корисне информације о заштити интелектуалне својине за ваш бизнис и пројекте.

5. Остала питања
Хоризон 2020 - SМЕ Techweb


Будите у току са најновијим иницијативама ЕУ политике на пољу иновација код МСП.
Радионице, позиви и остало.