Ревизорски извјештаји


 

У намјери да потврди истинитост и објективност финансијских извјештаја, као и статус озбиљног и поузданог пословног партнера, Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, осим редовне ревизије од стране Глaвне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, по проведеном поступку јавних набавки, ангажује и независну ревизорску кућу за израду годишњих финансијских извјештаја.


 


Извјештај о ревизији финансијских извјештаја Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа за период 01.01.-31.12.2011. године

Финансијски извјештај за годину која се завршава 31. децембра 2011. године и Извјештај независног ревизора

Финансијски извјештај за годину која се завршава 31. децембра 2010. године и Извјештај независног ревизора

Financial Statements Year Ended December 31, 2015 and Independent Auditors’ Report

Финансијски извјештаји за годину која се завршава 31. децембра 2015. године и Извјештај независног ревизора

Финансијски извјештаји за годину која се завршава 31. децембра 2016. године и Извјештај независног ревизора

Финансијски извјештаји за годину која се завршава 31. децембра 2017. године и Извјештај независног ревизора