Prilika PlusBosna i Hercegovina ima najnižu stopu zaposlenosti i najvišu stopu nezaposlenosti u regionu i Evropi.  Stopa zaposlenosti u 2012. godini je bila 32% (42% za muškarce i 23% za žene), a nezaposlenosti 28% (26% muškaraca i 31% žena).  U isto vrijeme, preduzeća tvrde da teško dolaze do kompetentnih zaposlenih. Preduzeća vrlo često preuzimaju iskusne radnike iz drugih preduzeća, a još češće organizuju interne obuke za nove radnike. Više od 60% zaposlenih ne radi u oblasti svog formalnog obrazovanja. Na kraju, pružaoci obuka za razvoj vještina odraslih osoba djeluju u skladu sa ponudom, a ne potražnjom, i vrlo mali broj zaposlenih i nezaposlenih je spreman da učestvuje u obuci.

„Skills for Jobs“ Program (naziv na lokalnom jeziku Prilika Plus) ima za cilj izgradnju kapaciteta i jačanje odnosa među pružaocima obuke i poslodavaca u cilju poboljšanja zapošljivosti aktivne radne snage u BiH. Program finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) u BiH u okviru svog portfolija zapošljavanja mladih. Program provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Program predstavlja sveobuhvatan napor da se razvije model za razvijanje stručnih vještina koje će biti od koristi aktivnoj radnoj snazi i preduzećima u ključnim sektorima i industrijama u BiH. Ovaj tražnjom vođen model neformalnog obrazovanja odraslih može biti održivo rješenje za razvoj vještina samo ako obuhvata potpuno učešće i vlasništvo poslodavaca koji predstavljaju potražnju u lancu obrazovanja. Sa druge strane, tržišna ponuda, odnosno pružaoci obuka moraju biti orijentisani ka tržištu i uvesti određene standarde kvaliteta ukoliko žele ponuditi usluge razvoja vještina relevantne za poslodavce.

Uzimajući u obzir ovaj strateški fokus, Prilika Plus djeluje u dva smjera. S jedne strane, usko sarađuje sa privrednim komorama, kako bi se razvili mehanizmi za kontinuiranu analizu potreba za obukama i konačnu procjenu ishoda učenja koje isporučuju pružaoci obuka. S druge strane, podržava pružaoce obuka u razvoju tražnjom vođenih nastavnih planova i programa, u cilju poboljšanja njihove tržišne pozicije i kvaliteta usluga koje će pružati.

Više o programu na: http://www.prilikaplus.ba/