Одржан састанак партнера у пројекту "DanubeChance2.0"


10.03.2020.


Представници Развојне агенције Републике Српске присуствовали су тематској радионици Policy Learning Dialogue и четвртом састанку управног одбора пројекта „Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање „друге шансе“ предузетницима у Дунавској регији“-DanubeChance2.0 одржаним 3-5. марта 2020. године у Клужу, Румунија.

Домаћин догађаја биo je партнер пројекта из Румуније, Технички универзитет у Клужу Напока.

У оквиру радионице одржан је први састанак Транснационалне мреже експерата коју чине експерати из свих 11 земаља учесница у пројекту а чији је циљ припрема заједничке стратегије за пружање „друге шансе“ предузетницима у Дунавској регији. На основу тога  обезбједиће се  пренос добрих пракси у погледу пружања „друге шансе“ предузетницима, као и јачање постојећих инцијатива и подстицање на њихово ширење и/или трансфер између земаља. Чланове Транснационалне мреже експерата из Републике Српске представљали су Милка Латиничић из Министарства привреде и предузетништва Републике Српске и Драган Глигорић професор на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци, као представник Европске мреже предузетништва (EEN).

Током радионце презентоване су добре праксе у пружању „друге шансе“ предузетницима у Словенији, Мађарској, Грчкој, Италији и Шпанији. Други дио радионице је био посвећен стратешком планирању гдје су презентоване SWOT анализе свих партнера и први сет препорука за развој стратегије. Током јавне расправе дискутовало се о пољима интервенције за јачање предузетништва „друге шансе“ у Дунавској регији, као и o плану активности за све партнерске земље.

На састанку управног одбора дискутовало се о наредним активностима, као и о резултатима Програма подршке предузетницима са потешкоћама у пословању који се проводи у свакој од земаља учесница у пројекту, затим о пословном реструктуирању, развоју заједничке стратегије и о промотивним активностима унутар пројекта.

Развојна агенција Републике Српске један је од 17 партнера у овом пројекту и једини партнер из БиХ. Провођење пројекта почело је у јулу 2018. године. Пројекат је суфинансиран из фондова Европске уније (ERDF, IPA, ENI) у оквиру Дунавског транснационалног програма 2014-2020. Циљ пројекта је развијање политика „друге шансе“ предузетницима, као и развој практичних рјешења за побољшање предузетничког учења и културе да би се избјегао „губитак предузетничког потенцијала“ и превазишла „стигматизација“ предузетника који су банкротирали у Дунавској регији, а самим тим и у Републици Српској.