Objavljeni pozivi za dostavljanje projektnih prijedloga


29.07.2011.

Evropska komisija je 20. juna ove godine objavila pozive za dostavljanje prijedloga za finansiranje projekata u okviru 7. Okvirnog programa za istraživanje (FP7). Ovo je do sada najveći finansijski paket kojim su pokrivene sve tematske istraživačke oblasti sa fokusom na društvenim izazovima, inovacijama i razvoju ključnih tehnologija. Više osnovnih informacija o pozivima je dostupno putem web portala WBC-INCO.Net projekta u kojem učestvuje Ministarstvo civilnih poslova kao partnerska institucija, dok su opširnije informacije dostupne putem portala Evropske komisije CORDIS (Community Research and Development Information Service). Molimo da ove informacije učinite dostupnim i vašim kolegama i institucijama koji bi mogli biti zainteresovani za učešće u FP7 projektima.

Objavljeni pozivi za dostavljanje projektnih prijedloga