Позив правним лицима за исказивање интереса за пружање консултантских услуга


06.10.2017.

Наручилац:

Републичка агенција за мала и средња предузећа (РАРС) у оквиру програма Прилика Плус који се проводи уз подршку Владе Швајцарске

Предмет:

Израда приручника са смјерницама и инструментима за планирање, провођење и евалуацију програмâ стручног образовања и оспособљавања одраслих

 Очекивани резултати:

Кроз овај позив за подношење понуда, РАРС намјерава изабрати понуђача који ће израдити Приручник са смјерницама и инструментима за планирање, провођење и евалуацију програмâ стручног образовања и оспособљавања одраслих који ће рефлектовати модел ПриликаПлус из Фазе 1 провођења пројекта, и бити допуњен у складу с најбољим праксама Европске уније и других земаља. Приручник ће покривати свеукупан циклус организовања обука – од планирања, извођења до процјена успјешности проведених обука.

 Процедура пријава:

Пружаоци консултантских услуга могу бити само правна лица који задовољавају критеријуме наведене у пројектном задатку. Детаљан опис послова биће достављен пружаоцу услуга након исказивања интереса.

Писмо интереса можете доставити на office@prilikaplus.ba најкасније до 13.10.2017. година до 12 часова са назнаком „Израда Приручника са смјерницама и инструментима за планирање, провођење и евалуацију програмâ стручног образовања и оспособљавања одраслих“.