Буџет стабилан, мјере ублажавају посљедице кризе


30.03.2020.


Буџет Реублике Српске је стабилан а све обавезе према буџетским корисницима, укључујући редовну исплату плата и пензија, се извршавају на вријеме. Захваљујући мјерама које су предузете правовремено, претходно планираном буџетском суфициту и буџетским резервама, те формирањем посебног рачуна Фонда солидарности али и преговорима са Свјетском банком, Међународним монетарним фондом и другим међународним финансијским институцијама, укључујући и значајну помоћ власти Републике Србије и Републике Кине, буџет Републике Српске ће и даље задржати стабилност. 
У врху приоритета је заштита здравља становништва као и подршка привреди због чега је у марту обезбјеђена хитна исплата поврата пореза и доприноса за повећање плата у Републици Српској. Сви подстицаји из 2019. године за пољопривредне произвођаче су измирени, а  редовно се измирују и подстицаји из 2020. године. Планиране су и нове мјере подршке пољопривредним произвођачима са циљем омасовљења производње, укључујући и додатни регрес за набавку домаћег сјемена у висини од 50% његове цијене.
Од појаве корона вируса и проглашавања ванредне ситуације у Републици Српској, Министарство финансија активно ради на свеобухватним мјерама у оквиру своје надлежности које би привреди и грађанима требало да омогуће да, са што блажим посљедицама, превазиђу потешкоће у вези са падом прихода у наредном периоду.
Мјере у области пореза обухватају одгоду плаћања пореза на добит и свих обавеза по завршном рачуну за 2019. годину до 30.06.2020., које ће бити исплаћене у ратама до краја 2020. године. Пролонгиран је рок за подношење годишњих пореских пријава до 30.04.2020. године како би се, имајући у виду ванредну ситуацију, пореским обвезницима олакшало извршење обавеза. 
На интернет страници Пореске управе сва правна лица и предузетници могу преузети форму писане изјаве за одгођено плаћање пореских обавеза, коју је потребно послати на електронску адресу: odgodaplacanja@poreskaupravars.org
Једна од педложених мјера је и смањење  паушалног плаћања пореза на укупан приход малих предузетника са једним или двоје запослених, за 60% .
Значајну улогу у наредном периоду имаће банкарски сектор који је добро капитализован и одлучан да пружи олакшице грађанима и привреди, али и Инвестиционо развојна банка која је већ предузела одређене кораке уводећи мораторијум на отплату кредита.
Министарство финансија и Влада Републике Српске су опредијељени да обезбиједе стабилно и поуздано функционисање буџета Републике Српске у наредном периоду, те да помогну привреди и становништву због чега се ради на увођењу нових мјера за санацију штетних посљедицама корона вируса на привреду Републике Српске.
У овим тешким временима посебну захвалност исказујемо властима Републике Србије које су и претходних година, али и у овим тешким временима и условима глобалне пријетње по економију и становништво, исказале несебичну подршку према Републици Српској.