У прошлој години у Српској пословало 39 970 МСП


02.08.2019.


У Републици Српској је, према подацима Пореске управе и Агенције за посредничке, ИТ и финансијске услуге /АПИФ/ за 2018. годину, пословало 39.970 малих и средњих предузећа, од којих 17.616 правних лица и 22.354 предузетника, наводи се у Годишњем извјештају о којем је Влада Републике Српске упозната на данашњој сједници.
Највећи број малих и средњих предузећа или 33,6 одсто, као и претходних година, пословао је у секторима трговина на велико и мало, поправка моторних возила и мотоцикала, затим у секторима прерађивачка индустрија 13,5 одсто, хотелијерство и угоститељство 11,9 одсто и саобраћај и складиштење 8,1 одсто, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу. 
Мала и средња предузећа у Републици Српској у 2018. години запошљавала су 144.848 лица, од којих је највећи број запослених код малих и средњих предузећа-правних лица или 103.799 лица, а код предузетника 41.049 лица. 
"Мала и средња предузећа - правна лица у 2018. години остварила су 72,64 одсто пословних прихода свих предузећа, 70,99 одсто прихода од продаје на иностраном тржишту и 74,92 одсто укупне нето добити свих предузећа", наводи се у саопштењу. 
Посебан дио Годишњег извјештаја за област малих и средњих предузећа чини извјештај о реализацији у 2018. години активности из Стратегије развоја малих и средњих предузећа Републике Српске за период 2016-2020. године. 
Финансијска подршка сектору малих и средњих предузећа на републичком нивоу пружена је у износу од 15.739.178 КМ, и то за реализацију пројеката запошљавања и самозапошљавања 15.569.178 КМ, путем гранта за спровођење Стратегије развоја малих и средњих предузећа, предузетништва и успостављање пословних зона додијељено је 50.000 КМ, путем финансијске подршке пројектима развоја технологије, набавке опреме и учешћа на стручним скуповима о развоју технологија у Српској додијељено је 120.000 КМ. 
У саопштењу се додаје да, осим тих средстава, треба поменути и средства пласирана путем кредитних линија Инвестиционо-развојне банке Српске у укупном износу од 88.513.101 КМ за 130 малих и средњих предузећа, те одобрене гаранције Гарантног фонда Српске у износу од 3.012.978 КМ за 28 малих и средњих предузећа. 
Укупно 26 јединица локалне самоуправе у Републици Српској су у области малих и средњих предузећа пласирале 6.679.286 КМ, од чега 97,2 одсто бесповратних средстава.

Извор: СРНА