Јавни позив за пружање услуга подршке малим и средњим предузећимa у јачању капацитета за управљање иновацијама


14.02.2019.

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, у оквиру активности које реализује Европска мрежа предузетништва Републике Српске (ЕУНОРС), расписује Јавни позив за пружање услуга подршке малим и средњим предузећимa у јачању капацитета за управљање иновацијама.

Могућност пријаве имају иновативна мала и средња предузећа која су регистрована на територији Републике Српске.

Прихватљиви корисници, услови за пријаву, образац за пријаву те друге информације доступни су на веб страницама: www.rars-msp.org и www.eunors.org

Рок за подношење пријава је 14. март 2019. године.

Пријаве за Јавни позив, потписане од стране овлашћеног лица и овјерене печатом, са пратећом документацијом, подносе се искључиво електронским путем, скениране у ПДФ формату, на електронску адресу: een@rars-msp.org, са назнаком: „Пријава на јавни позив за пружање услуга подршке за јачање капацитета у управљању иновацијама у 2019. години“.

УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ