Одржане обуке ментора за практичну наставу из предузећа


25.12.2018.


У  оквиру пројекта „Гастрофокус“, који  у Требињу проводи Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Требиња, одржане су двије радионице за обуку ментора из предузећа која имају успостављену сарадњу са Центром средњих школа Требиње, и у којима ученици обављају дио практичне наставе (занимања: кувар, конобар, пекар и посластичар).

Кроз радионице су обрађене сљедеће теме:

  • Менторство у практичној настави
  • Педагошке основе менторског рада
  • Опште карактеристике адолесценције

У оквиру наведених тема учесници радионица упознати су са:

  • Појмом менторства и улогом ментора
  • Конкретним примјерима из праксе
  • Одликама традиционалног и савременог менторства
  • Вјештинама комуникације
  • Развојем мотивације у практичној настави и развојем тимског рада
  • Техникама праћења постигнућа ученика
  • Усмјеравањем ученика за стицање знања, вјештина и формирање ставова у областима свог занимања итд.

Циљ одржавања радионица био је унапређење занаја и вјештина ментора из предузећа, који су задужени за стручно савјетовање и надзор ученика који у складу са наставним планом и програмом обављају дио практичне наставе у предузећима.

Предавачи на радионицама били су професори Центра средњих школа Требиње.

Пројекат „Гастрофокус“ реализује се у оквиру програма ПриликаПлус, који у сарадњи са локалним партнерима у БиХ проводи  Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа Бања Лука, а финансира Влада Швајцарске.