Локални економски развојЛокалне заједнице у Републици Српској имају неуједначен ниво инфраструктуре намијењен локалном економском развоју. Дванаест локалних заједница основало је локалне развојне агенције, све локалне заједнице имају Одјељења за привреду, а неке од њих имају и посебне реферате чији је задатак локални економски развој.

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа има улогу координатора и обавезу, према Закону о развоју МСП, да најмање два пута годишње организује састанке са представницима локалних развојних агенција и локалних заједница на којима се разговара о актуелним проблемима, активностима и могућностима и резултатима заједничке сарадње.