Јавни позиви
Позив за достављање модуларних пројектних приједлога у оквиру транснационалног програма Медитеран 2014-2020

 21.09.2015.
Позив за достављање модуларних пројектних приједлога у оквиру транснационалног програма Медитеран 2014-2020 отворен је до 2. новембра 2015. године.Расписан конкурс за финансијску подршку иноваторству у РС

 03.09.2015.
Mинистaрствo нaукe и тeхнoлoгиje Републике Српске расписало је конкурс за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској за 2015. годину. Финансијска подршка иноваторству обухвата средства за материјалну помоћ Савезу иноватора Републи...


Бeспoврaтнa срeдствa зa пoдршку прojeкaтa пoслoвнoг сaвjeтoвaњa и кoнсултaнтских услугa

 02.09.2015.
EBRD Small Business Support (рaниje пoзнaт кao BAS) пoдржaвa oбeзбjeђeњe пoслoвних сaвjeтa и кoнсултaнтских услугa зa мaлa и срeдњa прeдузућa у БиХ флeксибилним грaнтoвимa, oд 50% дo 75% укупнe нeтo вриjeднoсти прojeктa, сa мaксимумoм oд EУ...


ЈАВНИ ПОЗИВ јединицама локалне самоуправе у Републици Српској за подношење приједлога пројеката за додјелу средстава из Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја

 28.08.2015.
ИРБРС расписује јавни позив за подношење пројектних приједлога за додјелу бесповратних средстава из Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској (Финансијски механизам).


Јавни позив послодавцима и незапосленим лицима за кориштење средстава по пројектима запошљавања

 05.05.2015.
Министарство рада и борачко инвалидске заштите и Завод за запошљавање Републике Српске, објавили су јуче Јавни позив за учешће послодавца и незапослених лица по Пројекту подршке запошљавању у привреди, Пројекту подршке запошљавању и самозап...


Позив за изражавање интереса

 23.04.2015.
GIZ у БиХ планира провођење поступка одабира најповољнијег понуђача за пружање консултантских услуга из области менаџмента локалног економског развоја (LER); приватно-јавног дијалога (PPD) и Business Climate, те се у наведеном контексту обр...


Отворен 3. позив за достављање приједлога пројеката у оквиру ИПA Програма прекограничне сарадње између БиХ и Србије

 23.04.2015.
Делегације Европске уније у Босни и Херцеговини и Србији у сарадњи са Дирекциjом за европске интеграције Савјета министара БиХ и Канцеларијом за европске интеграције Владе Републике Србије позивају потенцијалне апликанте да поднесу приједло...


Јавни конкурс за финансирање програма у области туризма у 2015. години

 15.04.2015.
Министарство трговине и туризма РС расписало је јавни конкурс за финансирање програма у области туризма у 2015. години.


Ставке 141 до 150 од 174 укупно