Јавни позивиЈавни позив за додјелу субвенција за запошљавање нових радника и самозапошљавање у производним, занатским и услужним дјелатностима

 25.05.2016.
Град Бања Лука расписао је Јавни позив за додјелу субвенција за запошљавање нових радника и самозапошљавање у производним, занатским и услужним дјелатностима у 2016. години.


Јавни позив за пројекте запошљавања у РС

 04.05.2016.
Министарство рада и борачко инвалидске заштите и Завод за запошљавање Републике Српске, данас су објавили Јавни позивза учешће послодавца и незапослених лица по Пројекту подршке запошљавању у привреди, Пројекту подршке запошљавању и самозап...


Јавни позив за пројекте запошљавања у РС

 04.05.2016.
Министарство рада и борачко инвалидске заштите и Завод за запошљавање Републике Српске, данас су објавили Јавни позив за учешће послодавца и незапослених лица по Пројекту подршке запошљавању у привреди, Пројекту подршке запошљавању и самоза...


Јавни позив за достављање понуда за спровођење анкете о потражњи и понуди радне снаге

 24.03.2016.
Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа објављује ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање понуда за спровођење анкете о потражњи и понуди радне снаге у оквиру пројекта „Јавно-приватни дијалог и партнерство“ који Агенција реализује у с...


Отворен први позив за достављање пројектних приједлога у оквиру Interreg IPA програма прекограничне сарадње Хрватска - Босна и Херцеговина - Црна Гора 2014. – 2020.

 22.03.2016.
Управљачко тијело, Агенција за регионални развој Републике Хрватске, објавило је 1. позив за достављање пројектних приједлога у оквиру Interreg IPA програма прекограничне сарадње Хрватска - Босна и Херцеговина - Црна Гора 2014. – 2020.


ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 11.03.2016.
Позивамо сва заинтересована лица да доставе понуду за позицију Стручњак за анализу фискалних и парафискалних оптерећења, у оквиру пројекта Јавно-приватни дијалог и партнерство, а чија је реализација повјерена Републичкој агенцији за развој...


Оглас за посао: ПриликаПлус тражи два нова члана тима

 08.03.2016.
Програм “ПриликаПлус - Улагањем у људе до веће конкурентности”, којег подржава Влада Швајцарске а проводи Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, Бања Лука, тражи одговарајуће кандидате за своју канцеларију у Бањалуци


Бeспoврaтнa срeдствa зa пoдршку прojeкaтa пoслoвнoг сaвjeтoвaњa и кoнсултaнтских услугa

 08.02.2016.
EBRD Advice for Small Business (рaниje пoзнaт кao BAS) oбjaвљуje jaвни пoзив зa суфинaнсирaњe пoслoвних сaвjeтa и кoнсултaнтских услугa у мaлим и срeдњим прeдузeћимa. Вриjeднoст грaнтa je у прoсjeку 50% укупнe нeтo вриjeднoсти прojeктa, сa...


Теслић: На продају двије парцеле у индустријској зони Ланара

 02.12.2015.
Oпштинa Teслић рaсписaлa je jaвни oглaс o прoдajи нeизгрaђeнoг зeмљиштa путeм усмeнoг jaвнoг нaдмeтaњa.


Позив за учешће на Форуму о привредној сарадњи Републике Српске и Србије

 14.11.2015.
Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа и Национална агенција за регионални развој Републике Србије позивају Вас на „Форум о привредној сарадњи Републике Српске и Србије Бањалука 2015.“


Ставке 131 до 140 од 174 укупно