Јавни позив за избор корисника подстицаја за подршку пословним инкубаторима и пословним зонама у Републици Српској


14.12.2011.

Mинистарство индустрије, енергетике и рударства РС расписало је јуче Јавни позив за избор корисника подстицаја за подршку пословним инкубаторима и пословним зонама у Републици Српској.

Предмет јавног позива је додјела бесповратних средстава општинским/градским управама у Републици Српској која су намијењена за подршку пословним инкубаторима и пословним зонама у Републици Српској.

Расположива средства за додјелу подстицаја по овом јавном позиву износе 147.000 КМ, а предвиђена су Буџетом Републике Српске за 2011.години на ставци 415 200-Грант за спровођење Стратегије развоја МСП, предузетништва и успостављања пословних зона у оквиру  Министарства индустрије, енергетике и рударства.  

Комплетан текст јавног позива може се погледати на

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/javnipozivi/Pages/Javni_poziv_za_podrsku_poslovnim_inkubatorima_i_poslovnim_zonama_.aspx