Званична измјена назива у Развојна агенција Републике Српске (РАРС)


22.10.2019.


Ступањем на снагу Закона о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа («Службени гласник Републике Српске», број: 84/19) Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа трансформисана је у Развојну агенцију Републике Српске - РАРС.

Измјенама и допунама Закона проширене су надлежности РАРС-а будући да је предлагач процијенио да надлежности Агенције утврђене претходним законом не обухватају све стручне и друге послове које Агенција обавља или може да обавља у пракси.
Агенција није управна организација и због тога је у могућности да учествује у пројектима које финансира Европска унија или њене поједине државе чланице или друге земље. Пројекти у којима учествује Агенција не односе се само на област малих и средњих предузећа, него и на друга привредна подручја, као што су иновације, индустрија, технологија, екологија, едукације, извозне активности, системи квалитета, подршкa у привлачењу и реализацији улагања и друга подручја, а која су у директној или индиректној вези са областима малих и средњих предузећа.
Будући да ће у наредном периоду Агенција моћи учествовати у пројектима из различитих привредних подручја, привредни субјекти ће путем Агенције моћи остварити право на директну новчану подршку из средстава одређеног пројекта или неку другу неновчану подршку, у зависности од предмета пројекта.
Привредницима, који се баве спољнотрговинским дјелатностима, је од посебног значаја проширење надлежности Агенције на пружање подршке извозницима.
Предложеним измјенама се додатно наглашава и потреба за координацијом и заједничким радом Агенције са локалним развојним агенцијама, а све с циљем постизања што бољих и квалитетнијих резултата за привредне субјекте из области малих и средњих предузећа.
У складу са измјенама, Развојна агенција Републике Српске развила је нови визуелни идентитет, укључујући и нови лого који је од данас у званичној употреби.