Глобална седмица предузетништва 

https://genglobal.org/
Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа била је партнер и домаћин за БиХ у активностима у оквиру Глобалне седмице предузетништва у периоду 2009 - 2012.

Глобална седмица предузетништва представља иницијативу која треба да инспирише младе људе да прихвате иновацију, маштовитост и креативност, да претворе своје идеје у стварност.

Глобална седмица предузетништва представља кампању чији је циљ стварање предузетничке културе међу младим људима, повезивање младих широм свијета кроз локалне, националне и глобалне активности осмишљене да им помогну да истраже своје могућности као почетници у послу и иноватори.

Током једне седмице, организације партнери спроводе различите активности, од једноставних говора, до исцрпних такмичења замишљених да инспиришу, повежу, информишу, помогну и покрену сљедећу генерацију предузетника.

То је глобална иницијатива која повезује све оне који желе да је прихвате. Организације домаћини у свакој земљи регрутују партнере и координирају одређеним активностима. Какав ће облик активности бити зависи искључиво од маштовитости партнера и учесника. И док ће листа свих предложених активности, као што су такмичења у иновацијама, предузетнички филмски фестивали, школске активности и локални сусрети предузетника бити доступни преко интернета, стварне активности, које ће спроводити партнери, ће се разликовати.


Иако је седмица предузетништва по обиму глобална, у суштини се ради о локалној иницијативи која одражава обичаје и предузетничку културу сваке средине.


Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа била је организатор различитих догађаја у оквиру ове манифестације као што су: Такмичење за најбољи видео спот и фотографију о предузетништву, Startup Weekend, Clean Tech Open, омладински сајмови предузетништва, конференције о предузетништву код младих, округли столови на којима је разговарано о различитим аспектима развоја предузетништва, предавања о предузетништву за младе и слично.
 

Ewing Marion Kauffman фондација - покретач иницијативе Глобална седмица предузетништва

Ewing Marion Kauffman фондација је приватна нестраначка фондација чији је рад посвећен развоју привреда и унапређењу људског благостања, користећи моћ предузетништва и иновативности.
Кроз сопствена истраживања и друге иницијативе, фондација има циљ да укаже младима на могућности које са собом носи предузетништво, да промовише предузетничко образовање, да указује на значај политике која подржава предузетништво и да проналази нове начине комерцијализације новог знања и технологија.
Такође, припрема студенте да постану иноватори, предузетници и оспособљени радници економије 21. вијека, кроз иницијативе за унапређење образовања из математике, инжењерства, науке и технологије.

www.kauffman.org