Preduzeća iz Republike Srpske uspostavila nove poslovne kontakte na susretima u Skoplju

U organizaciji Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS) predstavnici sedam kompanija iz informaciono - komunikacionog sektora (IKT) Republike Srpske (RS), posjetili su tokom novembra poslovne susrete „Go International - ICT Brokerage Event 2015” u Skoplju.

U organizaciji Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS) predstavnici sedam kompanija iz informaciono - komunikacionog sektora (IKT) Republike Srspke, posjetili su  tokom novembra poslovne susrete „Go International - ICT Brokerage Event 2015” u Skoplju. 

Na događaju je učestvovalo preko 70 kompanija iz 11 zemalja a održano je ukupno 282 poslovna sastanka, od čega 128 transnacionalnih. Učesnici iz Republike Srpske održali su 42 poslovna sastanka i izrazili izuzetno zadovoljstvo postignutim dogovorima. 

Cilj susreta je bio da se okupe preduzeća i organizacije koje rade u sektoru IKT-a, zainteresovane za prezentovanje svojih i otkrivanje novih proizvoda, usluga i poslovnih prilika, kao i nalaženje potencijalnih klijenata i partnera za stvaranje prilika i partnerstava u industriji za izlazak na međunarodna tržišta. 

Organizator susreta „Go International - ICT Brokerage Event 2015”  je bila Evropska mreža preduzetništva u Makedoniji a jedan od suorganizator RARS, kao koordinator Evropske mreže preduzetništva u RS.  

Anketa

Koje od navedenih usluga agencije bi vam bile najkorisnije?

1. Edukacije (stručno obrazovanje)
2. Investicione usluge
3. Savjetovanje o poslovanju