Извјештај о стању малих и средњих предузећа

Годишњи извјештај за област малих и средњих предузећа и занатско-предузетничку дјелатност у Републици Српској

Анкета

Које од наведених услуга агенције би вам биле најкорисније?

1. Едукације (стручно образовање)
2. Инвестиционе услуге
3. Савјетовање у пословању