Пројекат обнове регије Сребреница

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа потписала је крајем новембра 2014. године споразум о сарадњи са УНДП о реализацији компоненте која се односи на јавно-приватни дијалог и партнерство у оквиру четврте фазе Пројекта обнове регије Сребреница. Споразумом је предвиђено да Агенција реализује активност под називом: Континуирани и одрживи ангажман између јавног и приватног сектора у циљу подстицања економске активности (јавно-приватни дијалог и партнерство).

Пројекат ће активно сарађивати са актерима приватног и јавног сектора приликом пружања услуга развоја приватног сектора ради подстицања инвестиција (како спољних, тако и унутрашњих), иновација и предузетништва, јачања микро, малих и средњих предузећа ради даљег стварања нових радних мјеста.

Као дио већег оквира помоћи који ће се развити у сарадњи са кључним актерима из развоја приватног сектора, конкретне планиране интервенције под овом активношћу обухватиће подршку од стране ентитетских и локалних влада, специјализованих јавних институција и самог приватног сектора. Све наведено подразумијева мјере развоја локалног активног тржишта рада, подршку микро, малим и средњим предузећима, промоцију предузетништва и подршку инвестицијама.

Кључни партнери су локалне заједнице на пројектном подручју, релевантна ресорна министарства, приватна и јавна предузећа и пољопривредни произвођачи/удружења.

Буџет за ову фазу релизације пројекта  износи 153.148,00 КМ.

 Очекивани резултати пројекта: 

- Капацитет кључних играча играча приватног и јавног сектора је повећан у јаво-приватном дијалогу, 

- Јавно-приватни дијалог је промовисан кроз унапређење радионица и догађаја, 

- Спроведене су студијске туре у вези јавног и приватног дијалога, 

- Иницијативе и приједлози су пренесене владама на локалном и вишем нивоу ради заговарања развоја приватног сектора, 

- Спроведене студије и истраживања из области важних за приватни сектор (анализе које се односе на понуду и потражњу радне снаге на пројектном подручју како би се идентификовале празнине и предложиле адекватне мјере  које ће их премостити, те  анализа фискалних, парафискалних и других пореских оптерећења микро, малих и средњих предузећа на основу које ће се предложити измјене и допуне фискалних закона и прописа који промовишу одрживи раст микро и МСП и тиме подстичу запошњавање, 

- Реализоване су заједничке иницијативе приватног и јавног сектора.

- Промоција развоја кластера шумарства и дрвне индустрије ради промовисања, побољшања познавања тржишта, те пробој на тржишта вриједности.

- Успостављање одрживог приступа подршке пољопривредних произвођа кроз јачање и промовисање организација/удружења пољопривредног сектора.


Анкета

Које од наведених услуга агенције би вам биле најкорисније?

1. Едукације (стручно образовање)
2. Инвестиционе услуге
3. Савјетовање у пословању