Инвестиционе услуге предузећима

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа ће, у складу са својом мисијом и стратешким циљевима, успоставити механизам за систематско дјеловање на идентификацији и унапрјеђењу инвестиционе способности предузећа у Републици Српској.

Цјелокупан процес базиран је на дјеловању у два смјера. С једне стране, развијаће  се тржишно оријентисана предузећа која имају значајан потенцијал за раст, кроз побољшање њиховог интерног управљања (смањење трошкова, подизање ефикасности, повећање продаје) и оспособљавање предузећа за приступ екстерним изворима финансирања (стварање реалних инвестиционих могућности у дугом року).

С друге стране, успостављаће се снажна веза с финансијским сектором, посебно с банкама, различитим фондовима и финансијским институцијама. То значи да ће Агенција кроз овај пројекат постати значајан партнер свим даваоцима финансијских средстава, будући да ће ефикасно и реално приказивати стварно стање и могућности сваког потенцијалног примаоца финансијских средстава који буде обухваћен овим пројектом.

Анкета

Које од наведених услуга агенције би вам биле најкорисније?

1. Едукације (стручно образовање)
2. Инвестиционе услуге
3. Савјетовање у пословању