Програм развоја предузетништва

Програм је фокусиран на потенцијалне предузетнике који су показали интерес за покретање властитог посла и доприноси подизању свијести о предузетништву, повећању запослености и самозапошљавању, повећању броја микро и малих предузећа, социјално-друштвеној одговорности према заједници и значајнијем повлачења средстава из кредитних линија ИРБ РС за почетне пословне активности.
Програм је иницирала Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, на основу резултата анкете проведене крајем 2008. године у сарадњи са Заводом за запошљавање РС, која је показала да је велики број младих људи заинтересован за покретање властитог посла, али да су им поред финансијских средстава неопходне обуке из предузетничких вјештина и савјетодавне услуге.

Програм ће допринијети повећању запослености и самозапошљавања, повећању броја микро и малих предузећа, побољшању конкурентности и пословања предузећа уз помоћ квалитетних метода стручне обуке, праћењу напретка полазника и пружању неопходне институционалне подршке.
Програм је намијењен незапосленим младим људима, старости до 35 година, који су спремни да уз обуку, савјете и једноставнији приступ финансијама, своју пословну идеју претворе у исплатив посао и на тај начин омогуће егзистенцију, напредак и у крајњој линији останак у Републици Српској.

Општи циљ програма је повећање искориштења предузетничког потенцијала у Републици Српској ради достизања Европског просјека броја МСП на 1000 становника и повећање утицаја на свијест грађана о самозапошљавању, као пожељној и стимулисаној варијанти рјешавања проблема запошљавања.
Општи циљ програма могуће је остварити препознавањем предузетничких потенцијала код младих људи, пружањем подршке таквим особама како би идеје претворили у бизнис и повећањем раста и развоја МСП.

Анкета

Које од наведених услуга агенције би вам биле најкорисније?

1. Едукације (стручно образовање)
2. Инвестиционе услуге
3. Савјетовање у пословању