Подршка локалном економском развоју

Осим институција које се развијају на државном нивоу, а које су носиоци активности успостављања децентрализованог система управљања фондовима Европске уније и имају директну подршку великог броја међународних институција, јединице локалне управе представљају базу из које ће се у будућности генерисати већина пројектних приједлога чија ће реализација допринијети даљем локалном економском развоју. Очигледно је да садашњи капацитети јединица локалне управе нису довољно оспособљени да се активно укључе у проблеме које пред њих стављају нови методи управљања пословима локалног економског развоја.

Како би им помогла да се што боље суоче са изазовима које доносе процеси европских интеграција, Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа покренула је Програм подршке локалном економском развоју.

Сврха овог програма јесте да се, у оквирима законског и нормативног окружења, свим општинама у Републици Српској  пруже једнаке шансе за успостављање и развој инфраструктуре за управљање процесима локалног економског развоја, њихово стручно-техничко усавршавање и довођење јединица локалне управе на равноправан ниво када је процес управљања локалним економским развојем у питању, уз истовремено поштовање потреба појединих јединица локалне управе према степену развијености и потреба које имају појединачно.

Анкета

Које од наведених услуга агенције би вам биле најкорисније?

1. Едукације (стручно образовање)
2. Инвестиционе услуге
3. Савјетовање у пословању