Ревизорски извјештаји

Ревизорски извјештаји

У намјери да потврди истинитост и објективност финансијских извјештаја, као и статус озбиљног и поузданог пословног партнера, Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, је поред редовне ревизије од стране глaвне службе за ревизију јавног сектора републике српске по проведеном поступку јавних набавки, ангажовала је независну ревизорску кућу „Delloite“ за израду годишњих финансијских извјештаја и Извјештаја независног ревизора.

Садржаје извјештаја можете погледати овдје

Анкета

Које од наведених услуга агенције би вам биле најкорисније?

1. Едукације (стручно образовање)
2. Инвестиционе услуге
3. Савјетовање у пословању