О Агенцији

О агенцији

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа основана је у складу са Законом о подстицању развоја малих и средњих предузећа (МСП). Почела је са радом 2004. године и дјелује као правно лице и непрофитна организација.

Основни задатак Агенције је промоција и унапређивање области малих и средњих предузећа. Агенција је надлежна за пружање стручних услуга за подстицање оснивања, пословања и развоја МСП, подстицање улагања у МСП, као и за подршку успостављању предузетничке инфраструктуре. Агенција је надлежна за пружање подршке иноваторској дјелатности, стимулисање стварања нових производа и увођења нових технологија, подршку за повећање запошљавања, стручно образовање, преквалификацију и доквалификацију радника, као и подршку за учешће на сајмовима у земљи и иностранству.

Агенција, такође, има надлежност да успоставља сарадњу између МСП и мреже консултаната, унаприједи сарадњу између органа локалне самоуправе и локалних развојних агенција и сарађује са међународним институцијама учествујући у изради и реализацији домаћих  и међународних пројеката за подршку МСП.

У надлежности Агенције је и промоција предузетништва, подршка женском, омладинском, руралном и другим видовима предузетништва, вођење регистра консултаната за потребе МСП, анализирање и истраживање у вези са стањем у области МСП, учешће у изради Стратегије развоја малих и средњих предузећа и других развојних докумената, као и реализација пројеката ради постизања стартешких циљева и спровођења мјера.

Органи Агенције су Управни одбор и Директор. Управни одбор има седам чланова које именује и разрјешава Влада, а који су представници седам министарстава у Влади РС.


Анкета

Које од наведених услуга агенције би вам биле најкорисније?

1. Едукације (стручно образовање)
2. Инвестиционе услуге
3. Савјетовање у пословању