Пословни сусрети за грађевинаре у Бечу

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа као координатор Европске мреже предузетништва у Републици Српској и Европска мрежа предузетништва у Аустрији позивају све заинтересоване пословне субјекте на конференцију и пословне сусрете под називом БУДУЋНОСТ ГРАДЊЕ (енгл. THE FUTURE OF BUILDING), који ће се одржати 17. и 18. маја 2017. године у Бечу.

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа као координатор Европске мреже предузетништва у Републици Српској и Европска мрежа предузетништва у Аустрији позивају све заинтересоване пословне субјекте на конференцију и пословне сусрете под називом БУДУЋНОСТ ГРАДЊЕ (енгл. THE FUTURE OF BUILDING), који ће се одржати 17. и 18. маја 2017. године у Бечу.
Прошле године на пословним  сусретима  учествовало је више од 250 учесника из 40 земаља и одржано је преко 800 билатералних састанака, док је на конференцији присуствовало 375 учесника из 40 различитих земаља.
На конференцији ће бити ријечи о посљедњим трендовима и иновативним рјешењима у грађевинарству, одрживој ревитализацији и високо квалитетној градњи, док пословни сусрети представљају прилику  за успостављање сарадње и проналазак нових  пословних партнера.

Конференција и пословни сусрети односе се на сљедеће секторе
- инжињерство и планирање/архитектура и грађевина;
- грађевински/секундарни уговорни радови;
- грађевински материјал/дијелови;
- обновљиви извори енергије/климатизација и грађевинске технологије;
- пословне агенције/кластери и удружења
/ доносиоци јавних одлука;
Први дан догађаја предвиђен је за конференцију и пословне сусрете, док ће други дан учесници имати прилику посјетити одређена мјеста у Бечу и околини. 
Регистрација, као и  више информација око догађаја  доступни су на службеној интертнет страници догађаја: https://www.b2match.eu/building2017 , а крајњи рок за регистрацију је 28. април 2017. године.

Важна напомена
Учествовање на конференцији се не наплаћује, док је регистрација за догађај обавезна. Организатор ће обрачунати таксу за непојављивање у износу од 125 евра (без ПДВ-а) особама које су регистроване, а не појаве се на конференцији, уколико се не одјаве до понедељка, 15. маја 2017. године.

 

Анкета

Које од наведених услуга агенције би вам биле најкорисније?

1. Едукације (стручно образовање)
2. Инвестиционе услуге
3. Савјетовање у пословању