Obuka za pripremu i provođenje projekata


Razvojna agencija Republike Srpske kontinuirano provodi obuku zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i lokalnim razvojnim agencijama iz oblasti identifikacije i pripreme projekata.

Obuka se provodi u okviru projekta „Jačanje kapaciteta jedinica lokalnih samouprava i lokalnih razvojnih agencija kroz osposobljavanje lokalnih timova za pripremu i vođenje razvojnih projekata“.

Seminar traje tri dana, a organizuje se na zahtjev i prema potrebi lokalnih zajednica u Republici Srpskoj. Svi polaznici koji uspješno završe seminar, dobijaju zvanične potvrde.

Zahtjev za organizovanje obuke za najmanje 15 polaznika možete poslati na info@rars-msp.org

Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto