Preduzetnici dobili uslugu poslovnog savjetovanja


19.05.2020.


Mentoring u okviru Programa podrške preduzetnicima sa poteškoćama u poslovanju nastavljen je danas pružanjem usluge poslovnog savjetovanja za još četiri učesnika programa. Cilj mentoringa je da se pomogne preduzetnicima koji učestvuju u Programu da prevaziđu poteškoće u poslovanju.

Program podrške preduzetnicima sa poteškoćama u poslovanju Razvojna agencija Republike Srpske organizuje u okviru projekta ,»Prihvatanje neuspjeha da bi se olakšalo pružanje «druge šanse»  preduzetnicima u Dunavskoj regiji»- DanubeChance2.0, koji sufinansira Evropska unija iz fondova ERDF, IPA i ENI u okviru Dunavskog transnacionalnog programa. Cilj programa je pružanje podrške preduzetnicima u prevenciji krize, stvaranju mogućnosti ponovnog pokretanja poslovne aktivnosti, informisanju o alternativnim izvorima finansiranja i promociji preduzetništva «druge šanse».