Praktično sredstvo za prevazilaženje poslovne krize koje podržava INTERREG Dunavski program, postalo je dostupno institucijama širom EU


20.05.2020.


Prilagođeni program obrazovanja za preduzetnike sa poteškoćama u poslovanju i one koji ponovo pokreću svoje poslovanje poslije bankrota, razvio je konzorcijum stručnih institucija iz 11 zemalja centralne i istočne Evrope.

Nazivamo ih preduzetnicima „druge šanse“, odnosno preduzetnicima koji moraju promijeniti fokus svog poslovanja ili pristup upravljanja poslovanju da bi preživjeli krizu i postali otporniji na nestabilnost tržišta.

Sada je više nego ikad važno za nacionalne vlade da podrže preduzetnike ne samo finansijski, već i sa vještinama i znanjem kako da predvide i procijene svoje poslovne aktivnosti, kombinuju 2 ili više izvora prihoda, uđu na nova tržišta koristeći prethodno poslovno iskustvo, digitalizuju svoje poslovanje i budu u mogućnosti da odmah kontrolišu svoje pokazatelje ključnih performansi i donose odluke brže nego ikad!

Nudimo kompletan set edukativnog materijala, koji može biti isporučen u vidu radionica ili onlajn video konferencija odgovarajući na pitanja preduzetnika sa poteškoćama u poslovanju:

  • kako mogu poboljšati upravljanje finansijama i resursima svog preduzeća?
  • kako da pregovaram o postojećim uslovima poslovanja, koji mi više nisu korisni?
  • koji su savremeni komunikacioni kanali koji mi pomažu da dođem do svog klijenta na vebu i društvenim medijima?
  • kako da prilagodim svoj tim, zaposlim i motivišem sve u timu?
  • da li mi je potreban pravni savjet?

U trenutnoj situaciji ekonomske krize moramo spasiti naše najhrabrije i najzaposlenije ljude - naše preduzetnike! Institucije zaista trebaju odmah djelovati i pomoći onim preduzetnicima koji ne vide drugu opciju osim zatvaranja posla:

  • posljedice bankrota mogu se ublažiti poštenim preduzetnicima kako bi zaštitili svoje interese i lični život;
  • možemo pomoći preduzetnicima da prevaziđu svoje strahove i da se odluče da ponovo pokrenu posao;
  • preduzetnike možemo savjetovati o raspoloživim programima finansiranja i povoljnim poreskim uslovima;
  • pomoći im u kreiranju novog poslovnog modela koristeći iskustvo koje su stekli tokom prethodnog poslovanja.

 

Takođe smo u mogućnosti da naučimo naše kreatore politika kako da uspostave ekosistem koji podržava preduzetnike sa poteškoćama u poslovanju. Ekosistem ispunjen zajednicama konsultanata, mentorima koji pružaju besplatnu savjetodavnu podršku i izvorima finansiranja, koji su značajni.

Ako mislite da ste u mogućnosti da doprinesete ekosistemu „druge šanse“, kontaktirajte lokalnog partnera iz BiH – Razvojnu agenciju Republike Srpske: info@rars-msp.org.

Listu svih partnera koji učestvuju u projektu možete pronaći na sljedećem linku: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubechance2-0/partners

Više informacija o edukativnim materijalima i samom projektu možete pronaći ovdje: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubechance2-0/section/act-now