Održan mentoring za preduzetnike sa poteškoćama u poslovanju


18.05.2020.


Program podrške preduzetnicima sa poteškoćama u poslovanju nastavljen je danas pružanjem usluge poslovnog savjetovanja. Sa učesnicima Programa radili su certifikovani mentori iz Razvojne agencije Republike Srpske. Cilj mentoringa je da se pomogne preduzetnicima koji učestvuju u Programu da prevaziđu poteškoće u poslovanju.

Prije ciklusa mentoringa, u okviru Programa održana su 4 modula obuke: «Zašto početi ispočetka», «Poslovno planiranje sa osvrtom na lekcije naučene iz prethodnog iskustva», «Pristup finansijama za one čiji poslovni plan nije uspio» i «Zakonodavstvo».

U programu učestvuju preduzetnici iz Banje Luke, Gradiške, Modriče, Prijedora i Višegrada.

Program podrške preduzetnicima sa poteškoćama u poslovanju Razvojna agencija Republike Srpske organizuje u okviru projekta ,»Prihvatanje neuspjeha da bi se olakšalo pružanje «druge šanse»  preduzetnicima u Dunavskoj regiji»- DanubeChance2.0, koji sufinansira Evropska unija iz fondova ERDF, IPA i ENI u okviru Dunavskog transnacionalnog programa. Cilj programa je pružanje podrške preduzetnicima u prevenciji krize, stvaranju mogućnosti ponovnog pokretanja poslovne aktivnosti, informisanju o alternativnim izvorima finansiranja i promociji preduzetništva «druge šanse».