RARS uplatila sredstva u Fond solidarnosti


30.04.2020.


Razvojna agencija Republike Srpske kao društveno odgovorna institucija uplatila je iz vlastitih sredstava, u skladu sa svojim mogućnostima, 10.000 konvertibilnih maraka na račun Fonda Solidarnosti  Republike Srpske kao podršku sprečavanju širenja korona virusa i ublažavanju posljedica izazvanih trenutnom epidemiološkom situacijom.

RARS podržava napore Vlade Republike Srpske i drugih nadležnih institucija kako bi se ublažile negativne posljedice pandemije, sačuvalo zdravqe građana, zdravstveni sistem, kao i ekonomija.
Takođe, svi zaposleni u Agenciji izdvojili su dio svojih ličnih primanja za iste namjene.

Samo zajedničkim naporima i solidarnošću sačuvaćemo zdravlje, ali i privredu Republike Srpske.