Javni poziv za za program podrške zapošljavanju mladih


09.04.2019.


JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske realizuje „Program podrške zapošljavanju mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2019. godini” čija je ukupna vrijednost 1.495.522 KM, a koji se finansira iz sredstava Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Program ima za cilj osposobljavanje mladih lica aktivnih tražilaca posla sa evidencije nezaposlenih lica za polaganje pripravničkog ispita i samostalan rad u struci. Pripravnički staž za lica sa VSS traje 12 mjeseci.

Više informacija o pozivu potražite OVDJE.