Kontakt
Republička agencija za razvoj
malih i srednjih preduzeća


Save Mrkalja 16, 4. sprat
78 000 Banja Luka


info@rars-msp.org


Telefon
+387 51 222 120


Faks
+387 51 222 121