Kontakt
Razvojna agencija Republike Srpske

Save Mrkalja 16, 4. sprat
78 000 Banja Luka


info@rars-msp.org


Telefon
+387 51 222 120


Faks
+387 51 222 121