References


Consultant data

Name:Zoran Anđelić

Fields of expertise:Upravljanje kvalitetom

Phone:065/974-435
E-mail:azoran@teol.net
Address:

Klijent

„Mrkonjić Putevi“ a.d. Mrkonjić Grad

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Trivun Milanović

Telefon: +387 50 280-010

E-mail:mgputevi@teol.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)

Jun 2007- Oktobar 2008. godina

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)

Projektovanje i implementacija integrisanog sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine. Cilj projekta je bio: uvesti u praksu integrisani sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine u skladu sa zahtjevima međunarodnih standarda ISO 9001 i ISO 14001.  Rezultat:  Preduzeće je imalo uspješnu sertifikaciju od strane akreditovanog sertifikacionog tijela i na osnovu toga postalo je vlasnik sertifikovanog sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine.

 

Klijent

„MG Mind“ d.o.o. Mrkonjić Grad

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Siniša Perić

Telefon: + 38750 281-597

E-mail: info@mgminddoo.com

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)

Jun 2007-Mart 2009.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)

Projektovanje i implementacija integrisanog sistema upravljanja kvalitetom, zaštitom zdravlja i bezbjednosti zaposlenih i zaštitom životne sredine. Cilj projekta je bio: uvesti u praksu integrisani sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine u skladu sa zahtjevima međunarodnih standarda ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.  Rezultat:  Preduzeće je imalo uspješnu sertifikaciju od strane akreditovanog sertifikacionog tijela i na osnovu toga postalo je vlasnik sertifikovanog sistema upravljanja kvalitetom, zaštitom zdravlja i bezbjednosti i zaštitom životne sredine. 

 

Klijent

„Monting-energetika“ d.o.o. Trebinje

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Dragomir Čulić

Telefon:+38759 370-415

E-mail: emonting@teol.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)

Septembar 2008-Septembar 2009.

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)

Projektovanje i implementacija integrisanog sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine. Cilj projekta je bio: uvesti u praksu integrisani sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine u skladu sa zahtjevima međunarodnih standarda ISO 9001 i ISO 14001.  Rezultat:  Preduzeće je u fazi izbora sertifikacionog tijela nakon čega predstoji sertifikacioni audit.

 

Klijent

ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Darko Frganja

Telefon: +387 58 635-230

E-mail:darko.frganja@henadrini.com

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum)

Septembar 2008- i dalje

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)

Projektovanje i implementacija integrisanog sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine. Cilj projekta je bio: uvesti u praksu integrisani sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine u skladu sa zahtjevima međunarodnih standarda ISO 9001 i ISO 14001.  Rezultat:  Preduzeće je u fazi pripreme za sprovođenje interne provjere. Očekivani rok za sertifikaciju je septembar tekuće godine.

Poll

Which of the following services would be most useful to you?

1. Education
2. Investment services
3. Business advices