Opština Foča

Naziv

Foča

www.opstinafoca.rs.ba

Osnovni podaci

Površina km2

1.115,00

Br. stanovnika

27.000

Broj zaposlenih

4.115

Broj nezaposlenih

3.208

Budžet KM

7.696.498,00

   

Kontakti

Načelnik

Zdravko Krsmanović

Operativni

Radenka Srndović

Telefon

058 210 134

 

058 210 914

Faks

058 210 134

 

058 210 914

Email

opstinafoca@spinter.net

opstinafoca@spinter.net

Infrastruktura

Na području opštine ima 144 km lokalnih kategorisanih puteva (32 km asfaltiranih puteva i 112 km makadamskih puteva) i mnogo nekategorisanih (seoskih) puteva. Ukupna dužina magistralnih i regionalnih puteva u opštini je 159 km, od čega je 112 km asfaltiranih i 57 km makadamskih puteva. Izgradnjom dva tržna centra, u sklopu kojih su parkinzi, riješen je problem parkiranja u urbanom jezgru.
Rekonstrukcijom magistralnih vodova javne rasvijete popravilo se stanje i kValitet življenja u urbanoj sredini, ali je prisutna neravnomjernost u pogledu kValiteta javne rasvjete.

Opština Foča se snabdijeva vodom sa izvorišta „Lučka Vrela“, koje je najveće izvorište koje snabdijeva grad i prigradska naselja, crpilište „Crni Vrh“ snabdijeva naselje Obilićevo, te Krupica koja obezbjeđuje vodu za Miljevinu. Javnim vodovodom obuhvaćeno je oko 3.000 domaćinstava, ili 35 % stanovnika opštine. Ruralni dijelovi opštine snabdijevaju se vodom iz lokalnih vodovoda, koji su pod nadležnošću mjesnih zajednica.

Usluge odvodnje otpadnih voda osigurane su za oko 90% domaćinstava koja su priključena na javnu vodovodnu mrežu. Veća naselja imaju izgrađenu kanalizacionu mrežu sa direktnim ispustom u rijeke.
Odlaganje čvrstog otpada na području opštine Foča vrši se na deponiji „Babin Potok“, koja se nalazi van naseljenog mjesta i od grada je udaljena četiri kilometra. Deponija je urađena u skladu s ekološkim standardima, redovno se održava, a odlaganje se vrši u slojevima. Planirana je nadogradnja brane na deponiji čime bi se povećao njen kapacitet.

Dodatne informacije

SEKTORSKA ANALIZA
1. Proizvodni sistemi sa najvećom tradicijom (prije rata):

 1. ŠIK „Maglić“,
 2. RMU „Miljevina“,
 3. „Unis“,
 4. „Temika“,
 5. „Ozren“,
 6. „Trikotaža“,
 7. „Čarapara“,
 8. „Konfekcija“,
 9. „Foleda“.

2. Proizvodni sektori sa najvećom aktivnošću danas:

 1. Prerada drveta,
 2. Niskogradnja,
 3. Visokogradnja,
 4. Održavanje puteva

3. Najznačajnija proizvodna preduzeća prema broju zaposlenih:

 1. „Srbinjeputevi“ (59 zaposlenih),
 2. „Konstruktor“ (35 zaposlenih),
 3. HG „Inženjnjering“ (27 zaposlenih),
 4. “Porat“ (27 zaposlenih),
 5. Ozren Borovno (21 zaposleni),
 6. „Javor“ (16 zaposlenih),
 7. „Omorika“ (14 zaposlenih),
 8. „Boletus“ (14 zaposlenih)
4. Najznačajnija proizvodna preduzeća prema ukupnom prihodu:
 • „Srbinjeputevi“ (8.067.727 KM),
 • HG „Inženjering“ (3.556.434 KM),
 • „Konstruktor“ (2.943.216 KM),
 • „Boletus“ (2.131.353 KM),
 • „Porat“ (1.652.231 KM),
 • „Javor“ (1.104.774 KM)
5. Najznačajnija proizvodna preduzeća prema obimu izvoza:
 • „Boletus“,
 • „Porat“,
 • „Javor“

Poslovne zone

Maglić

Projekti

Protection of river Drina and her river side
Feasibility Study of entrepreneurial infrastructure

Konsultanti

Prijava na sistem
Korisničko ime
Lozinka