Општина Козарска Дубица

Назив

Козарска Дубица

www.kozarskadubica.org

Основни подаци

Површина км2

499,00

Бр. становника

31.000

Број запослених

4.622

Број незапослених

1.915

Буџет КМ

9.099.996,00

   

Контакти

Начелник

Нино Јауз

Оперативни

 

Телефон

052 410 008

 

052 411 278

Факс

052 411 373

 

052 411 278

Емаил

Nacelnik_kd@yahoo.com

kocanemir@yahoo.it

Инфраструктура

 

Општина Козарска Дубица повезана је мрежом магистралних, регионалних и локалних путева са сусједним општинама и руралним насељима. Магистрални путеви који пролазе кроз Козарску Дубицу су: Коз.Дубица-Приједор, Коз.Дубица-Костајница и Коз.Дубица-Градишка. Магистрални пут Коз.Дубица –Градишка треба модернизовати, посебно у рејону будуће индустријске зоне гдје треба извршити регулацију саобраћаја на уласку и изласку из зоне. На подручју општине Козарска Дубица постоји и регионални пут Коз.Дубица – Моштаница – Мраковица, као и локални путеви Коз.Дубица-Читлук-Стригова, Коз.Дубица-Божићи-Пуцари-Сјеверовци, Коз.Дубица-Бјелајци, те некатегорисани путеви и градске улице.
Општина Козарска Дубица има развијену водоводну мрежу за градско подручје, док за села водоводна мрежа није ријешена (осим Кнежице). Канализациони систем је у добром стању , али недостају пречистачи. Према подацима „ЗДП ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ КОЗ.ДУБИЦА, на подручју општине Козарска Дубица, под надземним електроенергетсклим водовима је 1.100,5 км (0,4 kV, 10kV, 20 kV), док је под подземним кабловским водовима 52,64 км(0,4 kV, 10kV, 20 kV). Општина Козарска Дубица има сву телекомуникацијску мрежу ( телефон , АДСЛ), а у току је изградња мреже оптичких каблова.

Додатне информације

СЕКТОРСКА АНАЛИЗА
1. Производни сектори с највећом традицијом (прије рата):
- хемијска прерада кукуруза,
- дрвна индустрија и производња намјештаја,
- текстилна индустрија,
- производња пољопривредних машина,
- пољопривреда,
- производња папира
2. Производни сектори с највећом активношћу данас:
- хемијска прерада кукуруза,
- производња млијека и млијечних производа,
- пиланска прерада дрвета,
- производња предива,
- пољопривреда,
- воћарство
3. Најзначајнија производна предузећа према броју запослених:           
- Млијекопродукт Д.О.О.,
- ХПК А.Д.,
- Унаплод А.Д.,
- Дубицоттон Д.О.О.,
- Технатурс,
- Механика А.Д.,
- Пољопривреда А.Д.,
- Папирница А.Д.,
- Демпсон Босна,
- Зептер Интернатионал,
4. Најзначајнија производна предузећа према укупном приходу: 
- Млијекопродукт Д.О.О.,
- ХПК А.Д.,
- Унаплод А.Д.,
- Демпсон Босна,
- Зептер Интернатионал,
- Агрофлора Д.О.О.,
- Технатурс,
- АД Продукт,
- Папирница А.Д.,
5. Најзначајнија производна предузећа према обиму извоза:
- Млијекопродукт Д.О.О,
- ХПК А.Д.,
- Демпсон Босна,
- Зептер Интернатионал,
- Дубицоттон Д.О.О.
6. Највеће домаће и стране инвестиције у производни сектор у општини:
6.1. Након рата до данас (досадашње инвестиције које су почеле са радом):
- Демпсон Босна ,
- Дубицоттон Д.О.О.
6.2. У току планирање, припрема и најава инвестирања у производни сектор (инвестиције у припреми или изградњи):
- Цомпост Д.О.О

Пословне зоне

Индустријска зона Липова Греда

Пројекти

Water supply and removal of rain and fecal water in Local Community KOMLENAC areas,- village Spilja, Vrioci Kozarska Dubica
Rehabilitation of pumping stations „Una”, Kozarska Dubica
Reconstruction and modernization of urban water supply system
Development of a study on possibilities of the formation of commercial, industrial and free zones

Консултанти

Пријава за кориснике
Корисничко име
Лозинка