Prnjavor

Naziv

Prnjavor

www.opstinaprnjavor.net

Osnovni podaci

Površina km2

631,00

Br. stanovnika

48.680

Broj zaposlenih

6.642

Broj nezaposlenih

4.396

Budžet KM

13.338.492,00

   

Kontakti

Načelnik

Mr Darko Tomaš

Operativni

Zoran Lekić

Telefon

051 660 588

 

051 663 740

Faks

051 663 740

 

051 663 740

Email

opstina@prnjavor.ba

opstina@prnjavor.ba

Infrastruktura

 

Saobraćajnu infrastrukturuna području opštine čine magistralni put M16.1, dva regionalna puta i lokalna putna mreža. Od toga je dužina lokalnihputeva 464.22 km, od čega je oko 190 km sa asfaltnim zastorom, dok su preostalis makadamskim.
Elektroenergetsku mrežu opštine Prnjavor čine naponske mreže od 110 kV, 20(10)kV i 0.4 kV. U najlošijem stanju je distributivna mreža 20(10) kV koja je najčešćeizgrađena na drvenim stubovima. Slična problematika je i kod distributivne mreže0.4 kV na kojoj se javljaju velike oscilacije napona.
Postojeća mješovita gradska kanalizacija Prnjavora je u veoma lošem stanju. Poredtoga njen kapacitet, te nepostojanje postrojenja za prečišćavanje, dodatno pogoršavasituaciju.
Zbrinjavanje čvrstog otpada je riješeno odlaganjem na regionalnu deponiju DEPOT uRamićima, koja je udaljena 50-ak kilometara.
Na području opštine prijavljeno je oko 10.500 korisnika fiksne telefonije, od čegaje oko 720 sa bežičnim priključkom. Mobilna telefonija se odvija preko devet baznihstanica i posjeduje dobar kValitet signala. Internet konekcije se ostvaruju nanekoliko načina: dial-up, ADSL, wireless .
Vodosnabdijevanje grada je riješeno je vodom iz akumulacionog jezera „Drenova“.Pored novoizgrađene fabrike vode dovoljnog kapaciteta, problemi vodovodne mrežesu loš kvalitet vode iz jezera, loše stanje vododne mreže-dotrajalost cijevi, nedovoljanpritisak vode u cijevima  u pojedinim dijelovimagrada.
Projekat vodosnabdijevanja  šest mjesnihzajednica sjevernog dijela opštine Prnjavor i grada Prnjavor sa izvorišta Poveličkandidovan je i odobrena su sredstva iz Razvojnog programa Republike Srpske. Projekatje u toku i nalazi se u fazi dodatnih terenskih ispitivanja.
Započet je rad na projekatu poslovno-turističke zone „Vijaka“. U toku je riješavanjevlasničko-imovinskih odnosa na predmetnom zemljištu i priprema za izradu regulacionogplana zone.

Dodatne informacije

SEKTORSKA ANALIZA

1.Proizvodni sektori s najvećom tradicijom prije rata
- proizvodnja obuće,
- tekstilna industrija,
- mašinska industrija,
- drvoprerada,
- proizvodnja namještaja.
Bivši proizvodni kapaciteti:
- FABRIKA OBUĆE  „SLOGA“
- FABRIKA TEKSTILA „PIONIR“
- FABRIKA LANACA“ „METALKA“
- FABRIKA CIJEVI „UNIS“
- FABRIKA NAMJEŠTAJA „STANDARD“
- KOŽARA – KOŽARSKA INDUSTRIJA
- FABRIKA MAŠINA I DIZALICA „JELŠINGRAD“
2. Proizvodni sektori s najvećom aktivnošću danas
- mašinska industrija,
- hemijska,
- prehrambena,
- građevinski materijali,
- drvoprerada,
- proizvodnja namještaja.
Novi proizvodni kapaciteti:
- HGP d.o.o.  – proizvodnja boja, fasada, ljepila
- TVORNICA CIJEVI „ALPOS“ a.d.
- TOPLING d.o.o. – proizvodnja sistemai kotlova za grijanje
- STANDARD a.d. – prozvodnja namještajai rezane građe
- MI-TRIVAS – mesna industrija
- JELŠINGRAD FMD a.d. – proizvodnja  mašina, dizalica, čeličnih konstrukcija
- METALEKS d.o.o. – proizvodnja ekserai žičanih proizvoda
- GRADIP a.d. – proizvodnja betona ibetonskih proizvoda
- KOMERC-MALI d.o.o. – proizvodnja armaturnihmreža
- MLADEGS PAK d.o.o. – proizvodnja prehrambenihproizvoda
- ARMAKO d.o.o. – proizvodnja armaturnihmreža

3.Najznačajnija proizvodna preduzeća prema broju zaposlenih
- STANDARD a.d. – 244
- GRADIP a.d.  – 181
- TVORNICA CIJEVI „ALPOS“ a.d. - 124
- MLADEGS PAK d.o.o – 147
- TOPLING d.o.o. – 112
- JELŠINGRAD FMD a.d. – 112
- KOMERC-MALI d.o.o. – 66

4.Najznačajnija proizvodna preduzeća prema ukupnom prihodu

- KOMERC-MALI d.o.o. – 195.169.000 KM
- TVORNICA CIJEVI „ALPOS“ a.d. – 27.107.000 KM
- METALEKS d.o.o. – 15.117.000 KM
- GRADIP a.d. – 13.804.000 KM
- MLADEGS PAK d.o.o – 13.700.000 KM
- STANDARD a.d. – 13.400.000 KM
- ARMAKO d.o.o. – 12.074.000 KM
- TOPLING d.o.o. – 10.454.000 KM
- JELŠINGRAD FMD a.d. – 8.644.000 KM

5.Najznačajnija proizvodna preduzeća  premaobimu izvoza
- KOMERC-MALI d.o.o. Prnjavor je jedan od deset najvećih izvoznika s područja Republike
Srpske. Firma se bavi proizvodnjom armaturnihmreža.
- „TOPLING“ d.o.o. Prnjavor  proizvodi kotlovei opremu za grijanje i većinu svoje proizvodnje  
izvozi u Evropsku uniju.
- Fabrika cijevi UNIS izvozi u evropske zemlje proizvode iz oblasti metalske industrije.
- Proizvodnja tvornice namještaja STANDARD a.d. je u velikom obimu namjenjena stranomtržištu.

6.Najveće domaće i strane investicije u proizvodni sektor u opštini

Naziv preduzeća                    Zemlja investitora                       Način investiranja
ALPOS a.d.                            SLOVENIJA                                PRIVATIZACIJA
STANDARD a.d.                    ŠVAJCARSKA                            PRIVATIZACIJA
JELŠINGRAD a.d.                 HRVATSKA                                 PRIVATIZACIJA

Business zones

Poslovna zona Vijaka

Projects

Consultants

Member login
Username
Password