Doboj

Naziv       

Doboj

www.opstina-doboj.ba

Osnovni podaci

Površina km2

813,00

Br. stanovnika

90.000

Broj zaposlenih

16.565

Broj nezaposlenih

10.787

Budžet KM

42.868.310,00

   

Kontakti

       

Načelnik

Obren Petrović

Operativni

Predrag Đurić

Telefon

053 242 001

 

053 206 851

Faks

053 242 002

 

053 206 852

Email

kabinetnacelnika@opstina-doboj.ba

agencijamsp@doboj.net

Infrastruktura

 

Na osnovu podataka iz dokumenta „Ekonomska i socijalna analiza opštine Doboj “ iz 2006. godine, stanje infrastrukture je sljedeće:
a) Saobraćajna infrastruktura obuhvata  magistralne puteve u dužini od 44 km, zatim regionalne puteve u dužini od 142,5 km, od čega je asfaltom pokriveno 117,2 km, a pod makadamom je 25,3 km. Kada su u pitanju lokalni putevi od posebnog značaja, pod asfaltom je 16 km, a ostali lokalni putevi su u dužini od 250 km, od čega je asfaltirano 204 km, a 46 km je pod makadamom;
b) Dužina vodovodne mreže je 170 km, a vodovodni priključak ima ukupno 5.868 korisnika, od čega je 4.070 domaćinstava, 912 pravnih lica, 313 industrijskih potrošača i 573 ostalih potrošača;
c) Elektoenergetska mreža:
- Visokonaponska elektroprenosna mreža u dužini 465 km i niskonaponska elektrodistributivna mreža u dužini 1.354 km,
- Glavnih trafo stanica 110/20/10 kV ima ukupno 40, a distributivnih trafo stanica ima 136,
Potrošači električne energije su prije svega domaćinstva (niski napon), čiji je ukupan broj 31.192, zatim 2.018 potrošača (niski napon) koji spadaju u grupu pravnih lica  i 21 potrošač koji spada u kategoriju potršača na visokom naponu; 
d)  Telekomunikacije – broj priključaka je 74.200, od čega je 7.946 analognih i 66.254 digitalna priključka, broj pretplatnika mobilne telefonije je 1.318, a internet priključaka je 615;
e)  Kanalizacija – na užem području grada postoji izgrađen kanalizacioni sistem u dužini od 95 km;
f)   Željeznička infrastruktura – ukupno ima 93,3 km pod prugama, od čega je 89,1 km elektrificirano, a 4,2 km nije elektrificirano.

Dodatne informacije


SEKTORSKA ANALIZA
1.    Proizvodni sektori s najvećom tradicijom (prije rata):

 1. metaloprerađivačka industrija,
 2. rudarstvo,
 3. proizvodnja električnih mašina i aparata,
 4. tekstilna industrija,
 5. prehrambena industrija,
 6. saobraćajni sektor,
 7. željeznički saobraćaj,
 8. trgovina,
 9. građevinarstvo

2.    Proizvodni sektori s najvećom aktivnošću danas (2008-2009):

 1. Proizvodnja uglja (lignit),
 2. Proizvodnja (dalekovodnih) stubova,
 3. Proizvodnja kamena krečnjaka i proizvodnja kreča,
 4. Proizvodnja kompresora,
 5. Proizvodnja plastične ambalaže

3. Najznačajnija proizvodna preduzeća prema broju zaposlenih (FPIO/Zavod za statistiku RS, kraj 2008. god.):
-   EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari D.O.O.
-   Trudbenik A.D. Doboj
-   Dalekovod TKS A.D. Doboj
-   ŽRS – održavanje šinskih vozila
-   Energoinvest Novi – TNNO A.D. Doboj
-   Omorika PET D.O.O. Doboj
4. Najznačajnija proizvodna preduzeća prema ukupnom prihodu (APIF podaci, kraj 2008. god.):
-   Željeznice Republike Srpske A.D. Doboj
-   ZP Elektro Doboj A.D. Doboj
-   EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari D.O.O.
-   Građ-promet D.O.O. Doboj
-   Dalekovod TKS A.D. Doboj
5. Najznačajnija proizvodna preduzeća prema obimu izvoza (APIF podaci, kraj 2008. god.)
-   Dalekovod TKS A.D. Doboj
-   Omorika PET D.O.O. Doboj
-   Trudbenik A.D. Doboj
-   EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari D.O.O.
6. Najveće domaće i strane investicije u proizvodni sektor u opštini  
6.1. Nakon rata do danas (dosadašnje investicije koje su počele s radom)
-   EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari D.O.O.
-   Dalekovod TKS A.D. Doboj
-   Fabrika kreča CARMEUSE INTEGRAL A.D. Doboj
6.2. U toku planiranje, priprema i najava investiranja u proizvodni sektor (investicije u pripremi ili izgradnji)
-   EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari D.O.O. (izgradnja termoelektrane u Stanarima)
-   Izgradnja mini hidroelektrana na rijeci Bosni kod Doboja.

BRAUNFELD ZA RAZVOJNE PROJEKTE OPŠTINE
Istraživanje i analiza potencijalnih lokacija namijenjenih za izgradnju poslovne (industrijske) zone predstavlja jedan poseban segment Studije izvodljivosti, čija je Odluka o implementaciji usvojena od strane Skupštine opštine, a dio je Projekta «Izgradnja i opremanje posebne industrijske zone za mala i srednja preduzeća».

Business zones

Projects

Consultants

Vaso Prodanović
Srećko Stojaković
Ranko Božičković
Srećko Stojaković

Member login
Username
Password