East Ilidža

Naziv

Istočna Ilidža

www.istocnailidza.net

Osnovni podaci

Površina km2

29,00

Br. stanovnika

20.000

Broj zaposlenih

3.384

Broj nezaposlenih

1.498

Budžet KM

9.542.787,00

   

Kontakti

Načelnik

Predrag Kovač

Operativni

Nada Badnjar

Telefon

057 317 870

 

057 316 026

Faks

057 317 870

 

057 316 026

Email

nacelnik@istocnailidza.net

privreda_nacelnik@hotmail.com

Infrastruktura

 

Kroz teritoriju opštine Istočna Ilidža prolaze dvije saobraćajnice kojima se odvija većina saobraćaja i koje povezuju područje opštine sa susjednim opštinama i dalje sa regionom. To su magistralni put M-18 koji ulazi na područje opštine iz pravca federalnog dijela Sarajeva i nastavlja ka Trnovu i Hercegovini, te povezuje opštinu sa crnogorskim i hrvatskim primorjem, regionalni put "Kula - Vraca" koji opštinu Istočna Ilidža spaja sa opštinom Istočno Novo Sarajevo.
Takođe, na području opštine nalazi se i savremena saobraćajnica urađena u posljednje dvije godine u dužini od 3.600 m koja povezuje Klinički centar Istočno Sarajevo sa okruženjem. Ostatak putne mreže čine lokalni i nekategorisani putevi unutar naselja.
Područje opštine Istočna Ilidža kompletno je pokriveno niskonaponskom elektromrežom 10 (20)/0,4 kV i PTT mrežom.
Područje opštine snabdijeva se sanitarnom vodom iz sistema Tilava kojim gazduje JODP "Vodovod i kanalizacija" osnovano na nivou grada Istočno Sarajevo. Manje područje, odnosno dio naselja Kasindo, snabdijeva se vodom iz lokalnog vodovoda kojim gazduje lokalno stanovništvo.
Područje je pokriveno internet mrežom (ADSL i dial up)

Dodatne informacije

 

PROJEKTI ZA RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE
a) u planu
- Razvoj klastera građevinske industrije
- Uspostavljanje centra za razvoj kreativnih industrija i IT usluga
- Poslovni inkubator za kreativne industrije
b) u toku
Uspostavljanje Biznis info pulta i centra za privlačenje investicija  (brže i kValitetnije usluge za preduzetnike i investitore, skraćene administrativne procedure „registracija biznisa za samo jedan dan“....)
U saradnji s nevladinom organizacijom „Stela“ otvoren Omladinski preduzetnički inkubator.

SEKTORSKA ANALIZA
1. Proizvodni sektori s najvećom tradicijom (prije rata):

 1.  metalna industrija
 2. građevinarstvo

 2. Proizvodni sektori s najvećom aktivnošću danas (2008-2009):

 1.  građevinarstvo

3. Najznačajnija proizvodna preduzeća (3-6), prema broju zaposlenih (FPIO/Zavod za statistiku RS, kraj 2008. god.):

 1. d.o.o. „Unigrad“, a.d.
 2. G.P. „Put“, d.o.o.
 3. „Kolos“, d.o.o.
 4. „Mladost“

4. Najznačajnija proizvodna preduzeća (3-6), prema ukupnom prihodu (APIF podaci, kraj 2008. god.):

 1. d.o.o. „Unigrad“, a.d.
 2. G.P. „Put“, d.o.o.
 3. „Mladost, d.o.o.
 4. „Kolos“, 
 5. „ d.o.o. „Gavrić komerc“

5. Najznačajnija proizvodna preduzeća (3-6), prema obimu izvoza (APIF podaci, kraj 2008. god.):   
Opština Istočna Ilidža nema preduzeća na svojoj teritoriji koja se bave izvozom
6. Najveće domaće i strane investicije u proizvodni sektor u opštini:
- Asfalna baza “Prijedor putevi” – Industrijska zona 1, godina pokretanja 2008., visina investicije oko 1.500.000 KM
- DC Tehničkih gasova “Kompanija Milojević”- Industrijska zona 1, godina pokretanja 2008. visina investicije oko 500.000 KM
- Kompanija Aleksandrija –proizvodno trgovački centar u poslovnoj zoni Kula Dobrinja, godina pokretanja rada 2007., visina investicije 4.500.000 KM
- d.o.o “Tuš” Slovenija kupila lokaciju za gradnju stambeno poslovnog objekta u poslovnoj zoni Kula – Dobrinja, izgrađen trgovački centar „Tuš“, godina pokretanja 2008., visina investicije  30.000.000 KM
- d.o.o „Orbitko“- u toku gradnja poslovno-distributivnog centra u Industrijskoj zoni 1, godina pokretanja 2009., visina investicije  2.500.000 KM
- d.o.o. „Dar company“- u toku gradnja proizvodno poslovnog objekta; godina pokretanja 2008., visina investicije 3.000.000 KM
- d.o.o. „Foboluks“ - u toku gradnja proizvodno poslovnog objekta (boje i lakovi) u Industrijskoj zoni 1, godina pokretanja 2009., visina investicije  400.000 KM
- d.o.o. Extilia- u toku gradnja proizvodno poslovnog objekta u Industrijskoj zoni 1, godina pokretanja 2009., visina investicije 400.000
- Novoizgrađeno skladište u Industrijskoj zoni 1 (namjena za boje i lakove); godina pokretanja 2009., visina investicije 1.500.000 KM.

U toku planiranje, priprema i najava investiranja u proizvodni sektor (investicije u pripremi ili izgradnji):
- Poslovni centar “Mek – Kalum”
-“GRADUS” Slovenija
- “Graditelj” Novi Sad
- „Tropik“ Banja Luka
- mini hidroelektrane na rijeci Željeznici i Kasindolki
- Gondola –polazna tačka plato u naselju Pavlovac za Jahorinu

BROWNFIELD ZA RAZVOJNE PROJEKTE OPŠTINE
- Objekat nekadašnjeg stovarišta Maglić, lokalitet Donje Mladice
- Hala velike površine u vlasništvu a.d. GP. „Put-a“, lokalitet Donje Mladice
- d.o.o. „Napredak“- sadašnje skladište d.o.o. „Tomašević“, lokalitet Bijelo Polje
- objekat nekadašnje sokare koji se izdaje (u privatnom vlasništvu), lokalitet Vojkovići

Business zones

Industrijska zona 2 – Grlica
Industrijska zona 1 – Vojković

Projects

Modernization of macadam streets in the settlement Donje Mladice
Fecal sewerage system of the zone 2 Kula
Water supply II and III height zone of municipal Istočna Ilidža
GASIFICATION OF SETTLEMENTS VOJKOVIĆI, GRLICA, KRUPAC-LOW AND MEDIUM PRESSURE GAS DISTRIBUTION NETWORK
To arrange the part of the river Kasindolska along the settlement Donje Mladice
Modernization of road network along the settlement Vojkovići
Business study zone development

Consultants

Member login
Username
Password