Ugljevik

Naziv

Ugljevik

www.opstinaugljevik.net

Osnovni podaci

Površina km2

164,00

Br. stanovnika

17.200

Broj zaposlenih

2.500

Broj nezaposlenih

1.300

Budžet KM

11.683.288,00

   

Kontakti

Načelnik

Vasilije Petrić

Operativni

Milorad Jovičić

Telefon

055 773 777

 

055 772 237

Faks

055/772-336

 

055 772 237

Email

opstinau@teol.net

ugramsp@gmail.com

Infrastruktura

 

Kroz opštinu prolazi magistralni put u dužini od 16 km i regionalni putevi u dužini od 26 km, te lokalni asfaltirani putevi u dužini od 70 km.
Na području opštine snabdijevanje električnom energijom je dobro. Kanalizacija postoji u urbanom centru Ugljevika, čvrsti otpad sakuplja i transportuje privatno preduzeće na osnovu tendera. Telefon posjeduje 90 % domaćinstva, internetom obuhvaćeno 20 % domaćinstva. Postoje četiri internet provajdera na područuju opštine.

Dodatne informacije

PROJEKTIRAZVOJA INFRASTRUKTURE OPŠTINE
a) u planu

  1. Industrijska zona Ugljevik.

b) u toku

  1. Industrijska zona Ugljevik.

SEKTORSKA ANALIZA
1. Proizvodni sektori s najvećom tradicijom (prije rata)
Proizvodna uglja i električne energije i proizvodnja voća, a naročito šljiva
2. Proizvodni sektori s najvećom aktivnošću danas
Prozvodnja energije električne, visokogradnja, obrada drveta, voćarstvo.
3. Najznačajnijaproizvodnapreduzeća premabrojuzaposlenih
- ZDP Rudnik i termoelektrana Ugljevik,
- Zidar Živanović d.o.o. D.Trnova,
- Kombi trans d.o.o. Ugljevik,
- Sporting MB Ugljevik  
4. Najznačajnija proizvodna preduzeća prema ukupnom prihodu
- ZDP Rudnik i termoelektrana Ugljevik,
- Benović promet d.o.o. U.Obrijež,
- ZidarŽivanović d.o.o. D.Trnova,
- Sporting MB Ugljevik,
- Agrokop d.o.o. U.Obrijež.
5. Najznačajnija proizvodna preduzeća prema obimu izvoza (APIF podaci, kraj 2008. god.)
- ZDP Rudnik i termoelektrana Ugljevik,
- Kombi trans d.o.o. Ugljevik,
- Med impeks         
- d.o.o.Zabrđe,
- ZZ „Ugljevik“ Ugljevik
6. Najveće domaće i strane investicije  u proizvodni sektor u opštini  
-  Kombi trans d.o.o. Ugljevik, godina pokretanja 2004,
- Greiner immo d.o.o. Ugljevik, godina pokretanja 2009,
6.1. Nakon rata do danas (dosadašnje investicije koje su počele sa radom)
- Agro kop,
- Kombi trans,
- Bovimil,
- Seven,
- Med impeks,
- Bojin,
- Sporting MB,
6.2. U toku planiranje, priprema i najava investiranja u proizvodni sektor
- Greiner immo,
- DŽoni,
- Sporting MB,
- Uniflex

BROWNFIELD ZA RAZVOJNE PROJEKTE OPŠTINE
Atraktivne i potencijalne brownfield lokacije sa zemljištem, objektima i infrastruktura: 
Ugljevička Obrijež, Ugljevik Industrijska zona, Tutnjevac, Donje Zabrđe, lokacijabivšeg preduzeća Transport Ugljevik

PONUDA ZEMLJIŠTA I OBJEKATA POGODNIH ZA PROIZVODNE KAPACITETE
- Objekti ZZ Trnova u D.Zabrđu, Tutnjevcu, G.Trnovi,
- Objekti ZZ Zabrđe u Tutnjevcu, Zabrđu i Koreniti.
- Objekti d.o.o. Zoka plastika u Ugljeviku,
- Zemljište privatnih lica u D.Zabrđu, U.Obriježi,Tutnjevcu.
- Transport Ugljevik

Business zones

Poslovna zona

Projects

Energy efficiencies of using all kind energies in city Ugljevik
Collector for gathering and cleaning liquid waste (better canalization ) for city Ugljevik
Business incubator for small and medium enterprises
Regulate two small artificial lakes

Consultants

Member login
Username
Password